dostarczanie dokumentów

Dokument, który chcą Państwo przetłumaczyć, można dostarczyć na trzy sposoby:

1. Osobiście, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie (608653815). Mój adres to Wołów, ul. Wileńska 2b m7 (blok obok Przychodni Manamedica)

2. Pocztą na wyżej wymieniony adres lub paczkomatem (WLW06M – paczkomat w Wołowie, przy ul. Wileńskiej 1). Tłumaczenie wraz z dokumentem źródłowym może wtedy zostać odesłane na wskazany adres (do kosztów tłumaczenia doliczam wtedy koszt wysyłki) lub odebrane osobiście.

3. Mogą Państwo wysłać również skan lub dobrej jakości zdjęcie na mój adres mailowy: biuro@sztrekier.com . Przy odbiorze muszą jednak Państwo okazać oryginał dokumentu źródłowego. W przeciwnym wypadku na tłumaczeniu znajdzie się adnotacja o tłumaczeniu ze skanu dokumentu, co w przypadku niektórych instytucji może skutkować odrzuceniem tłumaczenia z powodów formalnych. Najlepiej zasięgnąć wcześniej informacji czy dany urząd/ instytucja uznaje tłumaczenia ze skanów.

Tłumaczenie może zostać również przesłane drogą pocztową, jako skan lub odebrane osobiście.