usługi

Tłumaczenie uwierzytelnione: jedna strona obliczeniowa to 1125 znaków wraz ze spacjami.
Tłumaczenie na język polski – od 44,07 zł za stronę obliczeniową. 
Tłumaczenie na język angielski – od 57,65 zł za stronę obliczeniową.

Za sporządzenie tłumaczenia w dniu zlecenia w/w stawki ulegają dwukrotnemu podwyższeniu.

Stawki za tłumaczenia uwierzytelnione wynikają z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 października 2023 i obowiązują od 1 stycznia 2024 roku.

W przypadku tłumaczeń uwierzytelnionych zawierających słownictwo specjalistyczne, stawka bazowa podwyższona jest o 25%.

Tłumaczenie zwykłe: jedna strona obliczeniowa to 1800 znaków wraz ze spacjami.
Tłumaczenie na język polski – od 35,00 zł za stronę obliczeniową.
Tłumaczenie na język angielski – od 40,00 zł za stronę obliczeniową.

Stawki za tłumaczenie ustne ustalane są każdorazowo ze zleceniodawcą.

Aby wycenić tłumaczenie, mogą Państwo przesłać dokument jako plik (doc / pdf / jpg). Po potwierdzeniu zlecenia tekst zostanie przetłumaczony. Aby potwierdzić zgodność z oryginałem, przy odbiorze tłumaczenia niezbędne jest jednak okazanie oryginału tekstu źródłowego. Oczywiście mogą Państwo od razu dostarczyć oryginał dokumentu do przetłumaczenia. Na podstawie faktury, przyjmuję płatność gotówką, przelewem lub blikiem na telefon. W przypadku klientów indywidualnych odbiór tłumaczenia następuje po uiszczeniu należności za fakturę.