usługi

Tłumaczenie uwierzytelnione: jedna strona obliczeniowa to 1125 znaków wraz ze spacjami.
Tłumaczenie na język polski – od 34,50 zł za stronę obliczeniową. 
Tłumaczenie na język angielski – od 45,11 zł za stronę obliczeniową.

W przypadku tłumaczeń uwierzytelnionych zawierających słownictwo specjalistyczne, stawka bazowa podwyższona jest o 25%.

Tłumaczenie zwykłe: jedna strona obliczeniowa to 1800 znaków wraz ze spacjami.
Tłumaczenie na język polski – od 35,00 zł za stronę obliczeniową.
Tłumaczenie na język angielski – od 40,00 zł za stronę obliczeniową.

Stawki za tłumaczenie ustne ustalane są każdorazowo ze zleceniodawcą.

Aby wycenić tłumaczenie, mogą Państwo przesłać dokument jako plik (doc / pdf / jpg). Po potwierdzeniu zlecenia tekst zostanie przetłumaczony. Aby potwierdzić zgodność z oryginałem, przy odbiorze tłumaczenia niezbędne jest jednak okazanie oryginału tekstu źródłowego. Oczywiście mogą Państwo od razu dostarczyć oryginał dokumentu do przetłumaczenia. Na podstawie faktury, przyjmuję płatność: gotówką lub przelewem. W przypadku klientów indywidualnych odbiór tłumaczenia następuje po uiszczeniu należności za fakturę.